YAŞAM Haber Girişi : 16 Aralık 2022 11:46

ZEHİR SOLUYORUZ!

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar ‘Hayat Bir Nefes Derinden’ raporunda kirliliği yaşayan şehirlerin başında gelen Erzurum’un ‘azot dioksit’ oranı bakımından Türkiye’de ikinci olduğu belirlendi.

Bu Rapor Azot Soluduğumuzu Ortaya Koydu!
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar ‘Hayat Bir Nefes Derinden’ raporunda kirliliği yaşayan şehirlerin başında gelen Erzurum’un ‘azot dioksit’ oranı bakımından Türkiye’de ikinci olduğu belirlendi.
TSKB Ekonomik Araştırmalar, kalkınma odağıyla hazırladığı ‘Hayat Bir Nefes Derinden’ başlıklı raporunda, küresel bir sorun olan hava kirliliğinin insan sağlığına, ekosisteme, iklime ve ekonomiye etkilerine dikkat çekti.
Dünya’da ve Türkiye’de hava kirliliğinin önemini ve etkilerini mercek altına alan rapor, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin birbirini tetikleyici ve bağlantılı iki farklı unsur olduğunu somut verilerle ortaya koyuyor. Raporda dünya genelinde 300 milyon çocuğun kabul edilebilir seviyeden 6 kat fazla hava kirliliğine maruz kaldığının altı çizilirken, kamu ve özel sektör iş birliklerinin yanı sıra geliştirilecek finansman olanaklarının da Türkiye ve dünyanın hava kalitesinin artmasına destek sağlayacağı belirtiliyor.
Kritik değerlerin üzerinde!
Her yıl hem ısınma hem de meteorolojik nedenlerle hava kirliliğini yaşayan Erzurum da TSKB’nin raporuna konu oldu. Azotdioksit (NO2) konsantrasyonu dikkate alındığında 2016 ve 2021 yılları arası verilerin analiz edildiği çalışmada aralarında Erzurum’un da bulunduğu 12 şehrin verileri ele alındı.
Raporda şu ifadelere yer verildi. “Çalışmaya dahil edilen şehirler arasında ortalama NO2 konsantrasyonu en yüksek şehirlerin basında Ankara, Erzurum ve Trabzon geliyor. 2021 yılında Ankara, Erzurum ve Trabzon’un ortalama NO2 konsantrasyonunun WHO ve EC kritik değerlerinin üzerinde olduğu görülüyor. Türkiye’de belirlenmiş kritik değerler ile karşılaştırıldığında ise 2016 yılında çalışmaya dahil edilen hiçbir şehrin yıllık ortalama NO2 konsantrasyonu Türkiye kritik değerinin üzerinde değilken, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ankara’nın ortalama NO2 konsantrasyonu Türkiye kritik değerinin üzerinde hesaplanıyor.”
Azotdioksit nedir?
Azot dioksit, formülü NO2 olan, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Zehirli bir gaz olan azot dioksitin solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkmaktadır.